2% pre LMK BB v roku 2023.
Prosím členov LMK BB alebo aj priaznivcov a priateľov LMK BB o prispenie na činnosť klubu formou darovania 2% z daní za kalendárny rok 2022.
Predvyplnené tlačivo (2% dane pre LMK BB za rok 2022) s možnosťou úpravy je možné nájsť napr. aj na priloženej adrese: https://katnet.sk/LMKBB_2percenta_2023.pdf


O nás:

Klub vznikol 18. júna 2015, ako občianske združenie, ktoré sa sformovalo z jednotlivcov – nadšencov pre RC lietania. V roku 2015 sme sa stali aj riadnym členom LERMAS-u. V klube sú registrovaní členovia nie len z Banskej Bystrice, ale aj z bližšieho či širšieho okolia.
Registráciou v klube, pilot RC lietania získa ľahší prístup k platnej legislatíve, možnosť bezpečne prevádzkovať lietanie s modelom na letisku s povolením užívania členom LMK BB , zúčastňovať sa súťaží a akcií klubu.


Obchodné meno: Leteckomodelársky klub Banská Bystrica , o.z.

Právna forma: Občianske združenie                      IČO: 423 971 71

Ulica: Pod Hôrkou                   Číslo: 11                         PSČ: 974 11  

                      Obec: Banská Bystrica

*******************************************************************************

Priamy platca prosíme na účet - Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN: SK85 8330 0000 0027 0107 6859


Webová stránka na LMK BB na FB - ( https://www.facebook.com/groups/2030715770509082 )