O nás:

Klub vznikol 18. júna 2015, ako občianske združenie, ktoré sa sformovalo z jednotlivcov – nadšencov pre RC lietania. V roku 2015 sme sa stali aj riadnym členom LERMAS-u. V klube sú registrovaní členovia nie len z Banskej Bystrice , ale aj z bližšieho či širšieho okolia. Registráciou v klube ,pilot RC lietania získa ľahší prístup k platnej legislatíve, možnosť bezpečne prevádzkovať lietanie s modelom na letisku s povolením užívania členom LMK BB , zúčastňovať sa súťaží a akcií klubu.


Obchodné meno: Letecko modelársky klub Banská Bystrica , o.z.

Právna forma: Občianske združenie                      IČO: 423 971 71

Ulica: Pod Hôrkou                   Číslo: 11                         PSČ: 974 11  

                      Obec: Banská Bystrica

*******************************************************************************

Priamy platca prosíme na účet - Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN: SK85 8330 0000 0027 0107 6859


Webová stránka na LMK BB na FB - ( javascript:nicTemp();)