Kontakt

LMK Banská Bystrica

Predseda:Ing. Pavel Zauška
E-mail:pavel.zauska@gmail.com
 
Podpredseda:Milan HRK
E-mail:milan.hrk@gmail.com
 
Podpredseda:Bohdan Uhlár
E-mail:bohdan0000@gmail.com
 
IT podpora:Ján Katuška
E-mail:

 
Hospodár:Ján Poliak
E-mail:softek@softek.sk
 
Kontrolór:Pavol Fazekaš
E-mail:fasciman@gmail.com
 
Číslo účtu:SK8583300000002701076859
IČO:42397171

Kontaktný formulár: